Die Groot Plaasproe 2018

VIER DIE PLAASLEWE BY DIE GROOT PLAASPROE

Roosterkoek, boetiekbier, skaapstertjies, wyn, Wagyu-burgers en roomys . . . al hierdie lekkertes en méér wag van Donderdag 11 tot Saterdag 13 Oktober 2018 by die Groot Plaasproe op Sandringham buite Stellenbosch. Dié plaasfees was verlede jaar só gewild dat dit vanjaar ‘n volle drie dae duur.

‘n Kaartjie na die fees met meer as 150 stalletjies bied ‘n proe-ervaring van álles wat die plaaslewe bied. Nie net is daar plaaskos te kies en te keur nie; feesgangers kan ook meer as 300 plaasdiere van nader leer ken én boonop pryse wen met hul braai- en dansvernuf.

Van bok tot bier én Pinotage!

Avontuurlustige smulpape word uitgedaag vir ‘n “Bok&Bier”. Dit behels die pas-en-proe van boerbokvleis, wat eksklusief by die fees beskikbaar is, saam met boetiekbier soos ‘n kersiegeur-Sarie Marais. Op Internasionale Pinotage-dag, Saterdag 13 Oktober, kan feesgangers ‘n verskeidenheid wyne van dié kultivar saam met biltong geniet tydens ‘n proe deur die Pinotage-vereniging. Potjiekos, bokmelkkaas, stokbrood, jenewer en bokkoms is net ‘n paar van die lekkernye wat te proe en te koop sal wees.

Wen met jou braaibroodjie

Die Groot Plaasproe is op soek na die beste braaibroodjie- en steakbraaiers in die Kaap. Bobaas-braaiers kan inskryf vir enige of al drie kategoriëe van die braaikompetisie op Saterdag 13 Oktober, naamlik tradisionele of gourmet-braaibroodjies (van 12:00 tot 13:00) of steakbraai (van 14:00 tot 15:00). Deelnemers moet hul eie bestanddele en roosters saambring terwyl braaidromme, hout en vuuraanstekers voorsien word. Voorafinskrywing by www.diegrootplaasproe.co.za gee deelnemers boonop gratis toegang tot die fees. SPAR-geskenkbewyse ter waarde van R6 500 is op die spel. Die beoordelaars is bekende kospersoonlikhede en -bloggers en lede van die Die Braai Crew.

Vermaak met die Broers en wêreldkampioen-lyndansers

Op Saterdag 13 Oktober kan groot en klein hul slag wys met boeresport, ‘n roomyseet-kompetisie, asook op die dansvloer. Die vermaakprogram skop om 10:00 af met 250 lyndansers, waaronder twee wêreldkampioene, wat feesgangers sal vermaak én touwys maak om saam te dans, met musiek deur die Wildberries. Daarna volg ‘n sokkiekompetisie en optredes deur Wynand en Chereé en die gewilde Broers.

Meer as 300 plaasdiere

Kinders kan verskeie plaasdiere ontmoet – van reuse-Percherons tót miniatuurperdjies. Die jongklomp kan ook op ponies ry, ‘n melkbok rondlei en selfies saam met diere neem. Die Groot Plaasproe is opvoedkundig én prettig: Ontdek die verskil tussen alpakkas en lamas, sien hoe skaaphonde met skape werk, en probeer om 50 verskillende soorte hoenders uitmekaar te ken. Vind uit waar die melk in die bottel vandaan kom, leer hoe skape geskeer word en kyk hoe wol gespin word. Kinders kan ook hul konyne inskryf vir ‘n troetelkonynskou wat op Saterdag 13 Oktober om 10:30 deur die Kaapse Konynklub aangebied word.

Datum, tyd en kaartjies

Die fees vind daagliks van 08:00 tot 18:00 plaas. Kaartjies is by Computicket en die hek beskikbaar teen R100 vir volwassenes en R30 vir skoliere (gratis op Donderdag en Vrydag). Toegang vir kinders onder ses jaar is gratis. Pensioenarisse betaal op Donderdag en Vrydag slegs R50. Kaartjies sluit toegang in tot Agri-Expo Livestock, ‘n wêreldklas-landboutentoonstelling, met die kroning van die FNB-Suiwelkoningin en die BKB-Rooivleiskoning/in op Saterdag 13 Oktober as hoogtepunt. Vir meer inligting, besoek volg die Groot Plaasproe op Facebook, Twitter of Instagram, of kontak Agri-Expo by 021 975 4440 of admin@agriexpo.co.za. Kliek hier om kaartjies te koop!

CELEBRATE FARM LIFE AT THE “GROOT PLAASPROE”

Roosterkoek, craft beer, skaapstertjies, Wagyu burgers, wine and ice cream . . . all these delicacies and more await visitors to the “Groot Plaasproe” from Thursday 11 to Saturday 13 October 2018 on the farm Sandringham outside Stellenbosch. This farm festival was so popular last year that this year’s festival lasts a full three days.

A ticket to the festival with more than 150 stalls offers a tasting experience of all things farm. Not only can one enjoy a variety of farm food; festival goers can get up close with more than 300 farm animals and win prizes with their braai and dance skills.

From Boergoat meat to beer and Pinotage!

Adventurous food lovers are challenged to try out “Bok&Bier”. This involves pairing boergoat meat, available exclusively at the festival, with craft beer such as a cherry flavoured Sarie Marais. In celebration of International Pinotage Day, on Saturday 13 October, festival goers can enjoy a pairing of a variety of Pinotage wines with biltong, hosted by the Pinotage Association. Potjiekos, goat’s milk cheese, stokbrood, gin and bokkoms are just a few of the other delicacies on offer.

Win with your braaibroodjie

The “Groot Plaasproe” is searching for the best braaibroodjie and steak braai in the Cape. Sign up for one or all three categories in the competition on Saturday 13 October – for traditional or gourmet braaibroodjies (from 12:00 until 13:00) or steak braai (from 14:00 to 15:00). Participants must bring their own ingredients and grids while braai drums, wood and fire-starters are provided. Pre-entries at www.diegrootplaasproe.co.za give participants free admission to the festival. SPAR gift vouchers worth R6 500 are at stake. The judges are well-known food personalities and bloggers as well as members of “Die Braai Crew”.

World champion line dancers

On Saturday 13 October, big and small can show off their skills with Boeresport, an ice cream eating competition as well as on the dance floor. The programme kicks off at 10:00 with 250 line-dancers, including two world champions, who will entertain festival goers and show them the ropes to join in the fun, with music by the Wildberries. This is followed by a “sokkie” dance competition and performances by popular artists Wynand and Chereé and the Broers.

More than 300 farm animals

In the Animal Lane, children can meet all kinds of farm animals – from giant Percheron to miniature horses. Kids can ride on ponies, lead a milk goat and take selfies with their favourite animals. The “Groot Plaasproe” is educational as well as fun: Discover the difference between alpacas and lamas, see how sheepdogs work with sheep, and try to distinguish between 50 different breeds of chickens. Find out where the milk in the bottle comes from, see sheep shearers in action and learn how different animals’ wool is spun. Children can also enter their rabbits for a pet rabbit show held by the Cape Rabbit Club on Saturday 13 October at 10:30.

Dates, times and tickets

The festival takes place daily from 08:00 to 18:00. Tickets are available from Computicket and the gate at R100 for adults, and R30 for scholars (free on Thursday and Friday). Entrance is free for children under six years. Pensioners pay only R50 on Thursday and Friday. Tickets include access to Agri-Expo Livestock, a world-class agricultural showcase, with the crowning of the FNB Dairy Queen and BKB Red Meat King or Queen on Saturday 13 October as its highlight. Follow the “Groot Plaasproe” on Facebook, Instagram or Twitter, or contact Agri-Expo on 021 975 4440 or admin@agriexpo.co.zaClick here to buy tickets.