Schools and youth
Educational AND fun


Hierdie ekspo skep 'n platform waar die jeug van Suid-Afrika kan deelneem aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite.

Schools programme

Educating learners about the various options and possibilities that the livestock industry offers, is one of our key focus areas.  We annually host more than 2500 learners over two days (Thursday & Friday) for a free agricultural education programme. Learners are edutained by means of a scheduled programme, made possible in partnership with the Western Cape Department of Agriculture. Please e-mail us for more information.

Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie, aangebied deur Veeplaas/Stockfarm

’n Opwindende demonstrasie van vaardighede wanneer ontluikende afslaers teen mekaar meeding in die Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie, aangebied deur Veeplaas/Stockfarm. Deelnemers ding mee in vir drie kategorieë, naamlik juniors (vir leerders, 19 jaar en jonger), jong afslaers (vir mense, 25 jaar en jonger) en die aspirant-afslaers (afslaers wat opleiding ontvang het, maar wat nog nie as afslaers aangestel is nie).

Old Mutual Insure Regional Youth Show

Deelnemers so jonk as ses jaar oud vertoon hul bokke, skape, beeste en pluimvee by die Old Mutual Insure Wes-Kaap Streeksjeugskou tydens Agri-Expo Livestock. Dié geleentheid fokus op die ervaring en vertoonkuns van die jeug.

WES-KAAP JEUGSKOU: ‘n MODERNE PLATFORM VIR JEUG IN LANDBOU

Wes-Kaap jeugskou is ‘n toonbeeld van jeug wat passievol is oor landbou. Hierdie organisasie is in 1999 gestig met een doel voor oë, om die jeug betrokke te kry by landbou. Vandag is meer as 10 000 leerders reeds bereik met ongeveer 700 deelnemers per jaar wat by verskeie geleenthede hul vaardighede ten toon stel.JEUGSKOU:  ‘N KOMPETISIE VIR ELKE KIND

Jeugskou is ‘n kompetisie waar leerders aan 15 kategorië kan deelneem naamlik; Pluimvee, Konyne, Melkbokke, Boerbokke, Angorabokke, Wolskape, Vleisskape, Varke, Suiwelbereiding, Wedvlugduiwe, Sierduiwe, Vleisbeeste, Suiwelbeeste,  Perde  en  Kullinere  Kuns.  Elkeen  van  hierdie  afdelings  het  ‘n  handleiding  en  ‘n  stel  reëls  waaraan leerders moet voldoen. Die inhoud van hierdie handleiding bestaan uit alle aspekte van die spesifieke kategorie bv. voeding, behuising, gesondheid ens. Hierdie teoretiese kennis is die grondslag vir die skouring waar die deelnemer se praktiese kennis getoets word. Gekwalifiseerde beoordelaars tree op om die vaardighede van elke deelnemer te beoordeel en ook om die deelnemer beter te kwalifiseer vir die toekoms.

RAAK BETROKKE BY JEUGSKOU IN DIE WES-KAAP

Die Wes-Kaap Jeugskou is bevoorreg om hierdie kompetisie op verskeie platforms reg oor die provinsie aan te bied.  Die  sterk  gevestigde  landbouskoue  in  die  Wes-Kaap  maak  dit  ‘n  ideale  platform  en  jeugskoue  word  aangebied  by  Riversdal Skou, Moorreesburg Skou, Heidelberg Skou, Swellendam Skou, Clanwilliam Skou, George Skou, Agri Mega Week, Malmesbury Skou en tydens Agri-Expo Livestock. Leerders verwerf punte by hierdie verskeie streekskoue om aan die  Agri-Expo  Wes-Kaap  jeugskou  Kampioenskappe  deel  te  neem  waar  ‘n  Wes-Kaap  span  gekies  word  om  aan  die Jaarlikse  Nasionale  Kampioenskappe  deel  te  neem.  Die  Wes-Kaap  Jeugskou  wil  die  program  onder  die  aandag van meer leerders van verskeie agtergronde van reg oor die Wes-Kaap bring. Dit sal verseker dat meer leerders aan landbou blootgestel word, vaardighede binne die landbou gekweek word en om landbou as beroepsrigting te stimuleer.

WES-KAAP JEUGSKOU - ‘N SUKSESVERHAAL

Die  Wes-Kaap  is  die  provinsie  met  die  meeste  jeugskoudeelnemers  op  streeksvlak  en  ook  tydens  die  Nasionale Kampioenskappe jaarliks. Die gesogde trofee vir die Provinsie met die meeste punte is die afgelope 10 jaar agtereenvolgend deur die Wes-Kaap Jeugskou gewen. Die sukses van hierdie projek is onmoontlik sonder die hulp van Agri-Expo en Departement  Landbou:  Wes-Kaap  wat  die  projek  vir  baie  jare  ondersteun  het  en  nog  steeds  glo  aan  die  waarde wat hierdie projek aan die jeug bied. Ander vennote van die Wes-Kaap Jeugskou sluit ook in Old Mutual Insure, Nedbank en Plaas Publishing. Die Jeugskou in die Wes-Kaap is aan die groei en ‘n goed saamgestelde webwerf, ‘n sterk Facebook blad en ‘n passievolle bestuur getuig hiervan. Word deel van Jeugskou in die Wes-Kaap deur ons te besoek by www.youngfarmers.co.za of maak kontak met ons op Facebook.